Tazminat Hukuku

Öztunç&Yılmaz Avukatlık Ortaklığı olarak, Müvekkillerimizin uğramış olduğunu zararları gidermek amacıyla yasal süreçler takip edilerek, müzakere süreçleri yönetilerek, arabuluculuk ve uzlaştırma toplantılarına katılım sağlanarak, Müvekkillerimiz aleyhine oluşan her türlü maddi ve manevi zararın giderilmesi için hukuk çerçevesinde hizmet veriyoruz. Sözleşmeden, haksız fiilden, idarenin işlem ve eylemlerinden, idarenin hizmet kusurundan, işçilik alacaklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, tazminat hukuku alanında müvekkillerimize hukuki danışmanlık verdiğimiz ve adlarına yasal süreçlerini yürüttüğümüz başlıca dava türleridir.