KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Kanun çerçevesinde Öztunç&Yılmaz tarafından işe alım süreçleri kapsamında ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Öztunç&Yılmaz ile aday çalışan arasında iş ilişkisinin kurulması veya avukatlık ortaklığımızın meşru menfaatleri çerçevesinde aşağıda sayılan yöntemler/kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanun’un 5. Maddesi çerçevesinde toplanmaktadır.

hukuk@oztuncyilmaz.com adresli e-mail adresi, www.kariyer.net ve www.linkedin.com gibi iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi aday çalışan Kişisel Verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden (özellikle CV ve CV üzerinde yer alan bilgiler) ve iş görüşmeleri çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla,

Öztunç&Yılmaz’a ait yahut Öztunç&Yılmaz kontrolünde bulunan işyerleri kanalıyla,

Öztunç&Yılmaz tarafından katılım sağlanan etkinlikler ve organizasyonlar aracılığıyla,

Öztunç&Yılmaz çalışan referansları,

Referans gösterilen kişiler,

Öztunç&Yılmaz’ın hizmet aldığı yahut iş birliği yaptığı insan kaynakları firmaları, iş ortakları gibi üçüncü kişiler aracılığıyla.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; (i) aday çalışan/stajyer başvuru, seçim, yerleştirme ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, (ii) iş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde aday/stajyer çalışan yeterliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, (iii) Öztunç&Yılmaz insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, (iv) Öztunç&Yılmaz faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Öztunç&Yılmaz politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, (v) Öztunç&Yılmaz iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ile Öztunç&Yılmaz operasyonlarının güvenliğinin temini, (vi) işe alım süreçlerine ilişkisin aday çalışan/stajyer ve referanslar ile iletişim kurulması, (vii) Öztunç&Yılmaz tarafından kadrolama ihtiyaçlarının ve uygulamalarının analiz edilmesi (viii) işe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi (ix) sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi veya (x) resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

Başvurunuzda referans belirtmeniz halinde, referans kontrolü için söz konusu kişiler ile iletişime geçebileceğini ve bu bakımdan ilgili kişilere yönelik bilgilendirmelerin tarafınızca yapıldığını ve hukuka uygun şekilde Öztunç&Yılmaz’a aktarıldığını ve ilgili kişiler tarafından aktarılan bilgilerin de işe alım süreçlerinizde değerlendirmeye alacağınızı kabul ederseniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; işbu İşe Alım Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda işe alım süreçlerinin yürütülmesi çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) insan kaynakları, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere, (ii) iş ortakları ve işbirliği içinde olunan taraflara, (iii) referans göstermeniz halinde referans kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kişilere, (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi aşağıdaki iletişim adresi üzerinden Öztunç&Yılmaz’a iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Sahrayıcedit Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No:258 K:2 D:13, 34734 Kadıköy/İstanbul